Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

ММДЧП и АМКЧП ги повикуваат Македонците да известуваат за случаи на дискриминација од страна на Грција

10 мај, 2009

Read this page in English

Print this page

Macedonians Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) / Австралиско-Македонски комитет за човекови права (АМКЧП) - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада и Мелбурн, Австралија - По известувањето за дискриминацијата кон канадските Македонци од страна на грчкиот конзулат во Торонто (види:
www.mhrmi.org/news/2009/may05_e.asp), Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) и Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) ги повикуваме Македонците од дијаспората да ги контактираат овие две организации и да ги известат за слични проблеми со кои што се соочиле.

Бараме информации за специфични случаи на дискриминација од грчките конзулати и амбасади во други земји, како и од грчките граничари при обид да се влезе во Грција.

Владите на некои држави, вклучувајќи ги Канада и Чешка, веќе реагираа за црните листи на етнички Македонци. Нашите организации ќе продолжат да ги информираат официјалните владини претставници, меѓународните судови за човекови права, медиумите и невладините организации, со цел да се привлече внимание кај меѓународната јавност во врска со овој проблем.

Грција континуирано докажува дека дејствува исклучиво во корист на своите ксенофобични лични интереси и дека ќе ги прогонува етничките Македонци и останатите малцинства, без оглед на местото на живеење. ММДЧП и АМКЧП ја повикуваат меѓународната заедница да ја присили Грција веднаш да прекине со прогонување на етничките Македонци и конечно да го признае постоењето на македонското малцинство.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

Формиран во 1984, Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) работи на остварување на човековите права за Македонците и останатите угнетени малцинства. За повеќе информации, посетете ја страницата www.macedonianhr.org.au, или контактирајте го АМКЧП на телефон +61 3 9460 2910, или на е-маил: mail@macedonianhr.org.au.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting