Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Канадскиот министер за одбрана Меккеј бара промена на концептот за прием на нови членки во НАТО

8 март, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Peter McCay Канадскиот министер за одбрана Питер Меккеј побарал да се промени концептот за прием на нови членки во НАТО поради проблемите со кои се соочува Алијансата во случаите со Македонија и со Хрватска.

На средбата со својот американски колега Роберт Гејтс во Вашингтон, Меккеј побарал НАТО да го ревидира принципот на консензус за да се избегне можноста поради билатерални спорови како што се грчко-македонскиот и словенечко-хрватскиот, Алијансата да биде блокирана при прием на нови членки.

Меккеј предлага наместо досегашниот систем во кој за прием се бара согласност од сите членки во иднина решени за прием да може да биде донесено и со консензус минус еден што би значело дека ќе треба најмалку два гласа против со што Грција нема да може да стави вето на македонскиот влез во алијансата.

Извор: МИА

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting