Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


МНДЧП реагира на натписот во Тајмс
во кој што Македонците се нарекуваат “Словени“


7 јули, 2006

Read this page in English


Тајмс одговара на македонските реакции за употребата на поимот "Словени".


Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

Во статијата од 9 јули, 2006, "Поранешен боксер станува Премиер на Македонија", Ентони Браун го опишува македонскиот премиер Никола Груевски како "Словенски националист, поранешен боксер и аматерски глумец", го објаснува конфликтот помеѓу "словенското мнозинство и албанското малцинство", и објавува "Мир помеѓу Словените и Албанците во Македонија..."

Нема ниту една етничка група во Македонија што се нарекува "Словени". Македонскиот народ во Македонија се етнички Македонци. Употреба на било кој друг поим е навреда. Обидувајќи се да ја потисне вистината за постоењето на македонската нација и да го демантира своето големо македонско малцинство, Грција ги ословува Македонците како "Словени" и врши притисок и на други држави да ги поддржат. За жал, Тајмс ги имаат послушано. Се надеваме дека во иднина Тајмс нема да ја повтори истата грешка.

Бил Николов, Претседател
Македонско меѓународно движење за човекови права
Адреса: 157 Adelaide St. West, Suite 434, Toronto, Canada M5H 4E7
Тел: 416-850-7125 Факс: 416-850-7127
Е-маил: info@mhrmi.org Вебсајт: www.mhrmi.org

--------------------------------------------------------------------------------

ИТНА АКЦИЈА - Тајмс Македонците ги нарекува ’Словени’

Изразете го вашето незадоволство до “The Times“ за ословувањето на Македонците како ’Словени’ и македонскиот премиер како ’Словенски националист’. Испратете го вашиот протест на следниве адреси:
anthony.browne@thetimes.co.uk
online.editor@timesonline.co.uk
letters@thetimes.co.uk
comment@thetimes.co.uk
foreign.news@thetimes.co.uk

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting