Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

Можете ли да одвоите по еден долар на ден за човековите права на Македонците?

12 февруари, 2015

Read this page in English

Print this page

Can you spare a dollar a day Сега е нашето време. И покрај прогонот и тактиката на сеење страв од страна на владите на Грција, Бугарија и Албанија, Македонците се' уште гордо се декларираат себеси како Македонци и се борат за своите човекови права.

Иако Македонците беа апсени од страна на бугарската тајна полиција, иако добиваа смртни закани од албански владини лица и иако беа напаѓани од страна на грчките нео-нацисти и полицијата, тие не се уплашени. Низ цела Егејска Македонија се одржуваат фестивали на кои што се рефлектира македонската култура и јазик и каде што луѓето со гордост пеат и танцуваат патриотски македонски песни. Комеморации во чест на македонски херои се одржуваат низ цела Пиринска Македонија, а оригиналното македонско знаме гордо се вее во Мала Преспа, Албанија и во селата во кои што на избори победија македонските политичари.

Движењето за човекови права на Македонците во сите делови на Македонија станува се' посилна и покажува повеќе потенцијал од било кога, но нам ни треба вашата помош за да ја продолжиме нашата борба. Вклучете се и вие. Волонтирајте. Донирајте. Приклучете и' се на фондацијата
"По еден долар на ден за ММДЧП" и направете разлика.

Македонското меѓународно движење за човекови права, како и нашите партнери Австралиско-македонскиот комитет за човекови права, ги финансираат и организираат сите активности за македонските човекови права на Балканот. Од бројните наши иницијативи, ги издвојуваме следните:

• Организирање настава на македонски јазик во Егејска Македонија, Пиринска Македонија и Албанија, вклучувајќи го и отворањето на уште една градинка во Корча;
• Купување и финансирање на македонска радио станица во Лерин и телевизија во Корча, Албанија;
• Финансирање на Нова Зора, Народна Волја и други македонски весници и публикации во Егејска Македонија, Пиринска Македонија и Мала Преспа / Голо Брдо;
• Организирање на кампањата „Нашето име е Македонија“, со која што се бара итен прекин на преговорите за името;
• Финансирање на културни манифестации за Македонците во сите делови на Македонија, со цел да се шири македонската култура, јазик и да се поттикне борбата за човекови права;
• Отворање на канцеларии за човекови права на Македонците во Бугарија, Грција и Албанија;
• Финансирање на отворањето на Македонскиот културен центар во Лерин, Егејска Македонија;
• Финансирање на изборните кампањи на Македонците во Албанија, Грција и Бугарија, со цел избраните лица потоа да се зборат за македонските човекови права;
• Присуство на конференции на Обединетите нации и на Европската конференција за човекови права, барајќи крај на дискриминацијата врз Македонците;
• Континуирани апели за признание и поддршка за Македонија и македонските човекови права во Вашингтон, Отава, Брисел и низ целиот свет.


###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации:
www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook, info@mhrmi.org, 1-416-850-7125.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting