Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

ММДЧП - Соопштение за медиумите

Донаторска вечер на ММДЧП

15 март, 2010

Read this page in English

Отпечати ја страницата

MHRMI Human Rights Fundraiser Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) - Соопштение за медиумите

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) ќе организира донаторска вечер овој петок, 19 март, 2010 год., во 19:00 часот, во Соборниот храм “Свети Димитрија Солунски“ во Маркхам, Онтарио.

Влезот чини 40 долари, со вклучени вечера и пијалоци. За донации од 100 долари или повеќе, ќе биде издадена даночна потврда за донации.

ММДЧП непосредно соработува со сите македонски организации за човекови права на Балканот и обезбедува неопходна финансиска и логистичка поддршка за нивните активности, вклучително и за организирање настава по македонски јазик во Егејска Македонија.

Македонските заедници во светот се организирани, одлучни и предодредени за борба за остварување на нивните човекови права. Најголемиот предизвик со кој што се соочуваме е финансискиот проблем. Македонското меѓународно движење за човекови права бара ваша помош и поддршка.

За билети или повеќе информации, ве молиме да се јавите на 416-850-7125, или да ја посетите веб страната www.mhrmi.org

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting