Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

ММДЧП и АМКЧП - Соопштение за медиумите

АМКЧП и ММДЧП изразуваат целосна поддршка за протестите на ОМО "Илинден" - ПИРИН во Стразбур

14 септември, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

OMO Ilinden - PIRIN Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) / Австралиско-Македонски комитет за човекови права (АМКЧП) - Соопштение за медиумите

Мелбурн, Австралија и Торонто, Канада - Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) и Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) искажуваат целосна поддршка за протестите на ОМО "Илинден" - ПИРИН кои што денес почнаа во Стразбур.

Протестите кои се одржуваат пред Европскиот парламент и пред Советот на Европа претставуваат важен придонес за долготрајната битка на ОМО "Илинден" - ПИРИН за пререгистрација како политичка партија, како и за македонското малцинство во Бугарија.

Како што наведоа од ОМО "Илинден" - ПИРИН, целта на овие протести е да се подигне свеста во Европскиот парламент за маките на непризнаеното македонско малцинство во Бугарија и да се спротивстават на предлогот за прекин на мониторингот за извршувањето на пресудата од 2005 година од страна на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) за случајот на ОМО "Илинден" - ПИРИН против Бугарија.

ОМО "Илинден" - ПИРИН, како и АМКЧП и ММДЧП бараат партијата повторно да се регистрира како политичка партија од страна на бугарските власти и упатуваат повик за итно признавање на македонското малцинство во Бугарија. Партијата, исто така, бара Советот на Европа и Европската унија да ги искористат сите механизми кои што им се на располагање за да се осигураат дека Бугарија ќе ги извршува своите обврски во однос на слободата на здружување и малцинските права.

АМКЧП и ММДЧП изразуваат задоволство што се во можност да понудат логистичка и друг вид подршка за овие протести и во иднина ќе продолжат да искажуваат подршка за ОМО "Илинден" - ПИРИН во нивната борба за регистрација и признавање.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот
www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

Формиран во 1984, Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) работи на остварување на човековите права за Македонците и останатите угнетени малцинства. За повеќе информации, посетете ја страницата www.macedonianhr.org.au, или контактирајте го АМКЧП на телефон +61 3 9460 2910, или на е-маил: mail@macedonianhr.org.au.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting