Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

ММДЧП и “Обединети Македонци“ го дадоа својот придонес за канадскиот музеј за човекови права

17 декември, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Музеј во Канада за човекови права Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада - Македонски меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) и Организација Обединети Македонци во Канада (UM) учествуваше на 1 Декември 2009 година тркалезна маса организирана од Музејот на Канада за човекови права. Целта на овој состанок беше да се помогне во развојот на содржината и нови експонати за музејот, заради да се отвори во Винипег во 2012 година.

ММДЧП и ОМ придонесе многубројни примери против угнетувањето на Македонците, и минатото и сегашноста. Во Фокусот беше ставен на тековните прекршувања на човековите права против етничките Македонци од Грција и Бугарија, во обид да се зголеми и според меѓународното внимание на Музејот на мандатот, инспирира посветеност на "преземање акција против омразата и угнетување".

ММДЧП и UM праша што конкретно:

1. Тековно и помалку познати прекршувања на човековите права да бидат означени
2. Т.н. "западните земји" да биде изложена за злоупотребуваат нивните правата на малцинствата
3. Земји кои се потписнички на меѓународните договори за човекови права ќе бидат присилени да ги почитувате.

Да придонесе Вашето мислење за Музеј на Канада за човекови права, или да донирате и станете член на нашите организации, ве молиме видете на нашите контакт информации подолу.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот
www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

На Организација Обединети Македонци во Канада е најстариот и најголемиот македонски национален и културен организирање во дијаспората. Нашата мисија е да се промовира национално единство на Македонците во целиот свет. За повеќе информации, посетете ја www.unitedmacedonians.org повик или 416-490-0181.

* Забелешка: Организација Обединети Македонци во Канада, основана во 1959 година, не е поврзан со "Обединетата македонска дијаспора (ОМД)", која е основана во 2004 година.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting