Macedonian Human Rights Movement International
Соопштение за медиумите
ММДЧП и "Обединети Македонци" го дадоа својот придонес за канадскиот музеј за човекови права

Музеј во Канада за човекови права Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада - Македонски меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) и Организација Обединети Македонци во Канада (UM) учествуваше на 1 Декември 2009 година тркалезна маса организирана од Музејот на Канада за човекови права. Целта на овој состанок беше да се помогне во развојот на содржината и нови експонати за музејот, заради да се отвори во Винипег во 2012 година.

ММДЧП и ОМ придонесе многубројни примери против угнетувањето на Македонците, и минатото и сегашноста. Во Фокусот беше ставен на тековните прекршувања на човековите права против етничките Македонци од Грција и Бугарија, во обид да се зголеми и според меѓународното внимание на Музејот на мандатот, инспирира посветеност на "преземање акција против омразата и угнетување".

ММДЧП и UM праша што конкретно:

1. Тековно и помалку познати прекршувања на човековите права да бидат означени
2. Т.н. "западните земји" да биде изложена за злоупотребуваат нивните правата на малцинствата
3. Земји кои се потписнички на меѓународните договори за човекови права ќе бидат присилени да ги почитувате.

Да придонесе Вашето мислење за Музеј на Канада за човекови права, или да донирате и станете член на нашите организации, ве молиме видете на нашите контакт информации подолу.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот
www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

На Организација Обединети Македонци во Канада е најстариот и најголемиот македонски национален и културен организирање во дијаспората. Нашата мисија е да се промовира национално единство на Македонците во целиот свет. За повеќе информации, посетете ја www.unitedmacedonians.org повик или 416-490-0181.

* Забелешка: Организација Обединети Македонци во Канада, основана во 1959 година, не е поврзан со "Обединетата македонска дијаспора (ОМД)", која е основана во 2004 година.