Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


САД ја критикува Грција за непочитување на правата на малцинствата

12 март, 2008

Отпечати ја страницата

State Department Во Северна Грција постои малцинство кое што зборува “македонски дијалект” наведува државниот департмент на САД во овогодинешниот извештај за човекови права, пишува весникот “Та неа”. Во овој документ САД упатува критики кон грчката страна за ограничување на правата за самоопределување на малцинствата, посочувајки го за пример малцинството во Тракија.
Според САД сите кои се определуваат како турско малцинство во Грција се среќаваат со проблем. Се наведува и дека Грција не го признава македонскиот дијалект кој се зборува во Северна Грција.
Грција признава дека на својата територија има само муслиманско население.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting