Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ММДЧП - Соопштение за медиумите

Либералната партија на Канада
продолжува на бесрамен начин да им се додворува на грчките гласачи


30 јануари, 2008

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Stephen Harper Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

Либералите го имаат обвинуваат премиерот Стефан Харпер за навредување на Грците и бараат јавно извинување, а истовремено го игнорираат безобѕирниот расизам во нивната партија.

Во интервју за дневниот весник “Глоб енд Мејл“ од 21 септември 2007 година, пратеникот од редовите на Либералите Џим Каригианис Македонците ги нарече Скопјани. Тој термин Грците го користат за да го негираат етничкиот идентитет на Македонците, откривајќи ги притоа грчките расистички кампањи, во минатото и од поново време, за етничко чистење и за асимилација на своето големо македонско малцинство.

Македонците безуспешно бараа извинување од Либералите. Напротив, Либералите се концентрираа на теми кои што се важни на грчката заедница во Канада, како на пример осуда за Козервативната партија поради признавањето на Македонија под своето уставно име.

"Либералната партија покажа недоследност во репрезентирањето на традиционалните канадски вредности и потврдија дека се подготвени на се’ само за да се вратат на власт", изјави претседателот на ММДЧП Бил Николов.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. Нејзината главна цел е да се борат за сите основни човекови и национални права, вклучувајќи го правото за слобода на говор и здружување, и да ги подржат демократските начела за сите етнички Македонци и други обесправени народи. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting