Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

25-годишнина од македонската независност – ММДЧП бара почит за македонското име

8 септември, 2016

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Nezavisna Makedonija Македонското меѓународно движење за човекови права и' ја честита на Република Македонија 25-годишнината од нејзината независност. И притоа ги осудува сите влади во изминатите 25 години за апсурданите и контраверзни преговори за нашето вековно име.

ММДЧП го повторува своето барање Македонија веднаш да стави крај на преговорите за името и ги повикува сите македонски политички партии недвосмислено да најават дека се откажуваат од преговорите за името и од било какво учество во тие преговори.

ММДЧП постојано се се сретнува со претставници на влади од западните држави и според нив, причина што тие бараат Македонија да го смени своето име е токму фактот што Македонија продолжува да преговара за името. Македонијо, стави крај на тие преговори за своето име. Само на тој начин ќе се реши овој т.н.„спор за името“. Нашето име е Македонија. Светот веќе го прифати тоа име и барајте истото да го почитуваат.

Кампања: Нашето име е Македонија

www.mhrmi.org/OurNameIsMacedonia

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации:
www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, info@mhrmi.org, 1-416-850-7125.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting