Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ММДЧП бара од бугарските власти да ја почитуваат слободата на собири
за престојните македонски прослави


21 јули, 2006

Read this page in English


Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

На 30 Јули 2006 година во Мосомишките Бањи, Бугарија, близу до градот Гоце Делчев, македонски организации и нивните приврзаници ќе се соберат да го одбележат Илинден, Македонското востание врз Отоманската Империја во 1903 год.

Македонците во Бугарија сеуште продолжуваат да бидат дискриминирани и заплашувани кога си го прогласуваат својот македонски идентитет и биле затворани, притворани, им биле упатувани закани и биле тепани. Во текот на истиот настан минатата година, бугарската Ултра-Националисичка парламентарна партија “ВМРО-БНД” организираа група од вооружени лица кои со дрва и шипки им се спротивставија на македонските прославувачи со намера да ги вознемират, заплашат и нападнат Македонците на настанот.

ММДЧП бара од меѓународната заедница и особено од Европската Унија, да изврши притисок врз Бугарија да го признае големото македонско малцинство и да им ги даде сите права кои се загарантирани од страна на меѓународните конвеции за човекови права. Исто така, ММДЧП бара од Европската Унија да го услови влезот на Бугарија во Унијата и да не ја прима додека не сго признае македонското малцинство.

ММДЧП бара од меѓународните медиуми, организации за човекови права и други заинтересирани партии да бидат присутни на овој настан и да го набљудуваат бугарскиот однос во поглед на нејзините обврски да ги почитуваат правата на своите малцинства.

Бил Николов, Претседател
Македонско меѓународно движење за човекови права
Адреса: 157 Adelaide St. West, Suite 434, Toronto, Canada M5H 4E7
Тел: 416-850-7125 Факс: 416-850-7127
Е-маил: info@mhrmi.org Вебсајт: www.mhrmi.org

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting