Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


Разурнати македонски гробишта во Грција

9 јуни, 1998


Во селото Горно Пожарско (Ано Лутраки) воденска околија во Грција, пред еден месец биле разурнати старите македонски гробишта на црквата Св. Ѓорѓи и на нивно место била изградена нова грчка црква со исто име. Разурнатите гробишта датираат од пред 200-300 години и се одликуваат со кирилично писмо на надгробните плочи. Ова како што пренесува “Дневник“ се вели во соопштението на Македонскиот национален совет кој се повикува на информаците од архимандритот Никодимос Царкњас. Македонскиот национален совет инаку најостро го осуди овој чин како тешка повреда на правата на Македонците во Грција и јавно ја изрази својата надеж дека надлежните институции во Македонија ќе реагираат кај грчките официјални претставници на соодветен начин.

Разурнати македонски гробишта во Грција
     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting