Macedonian Human Rights Movement International
Our Name Is Macedonia banner

Читајте ги текстовите на ММДЧП на МЕДИУМ и ширете ја вистината за Македонија


Текстовите на ММДЧП од сега веќе се достапни и на Medium.com, каде од сега милиони читатели имаат можност да ја прочитаат вистината за Македонија. Посетете ги линковите подолу. Колку повеќе текстови ќе прочитате, толку повеќе тие ќе бидат промовирани на Medium. Посетувајте ја нашата страница, која ќе биде редовно обновувана со нови текстови.


Помогнете ни да го смениме наративот за Македонија и за Македонците. Нашето постоење не е „дипломатски спор“, како што западниот свет инсистира. Принудното преименување на Македонија претставува културолошки геноцид. Нашето име е Македонија. Ќе си го вратиме.