Macedonian Human Rights Movement International
Our Name Is Macedonia
Соопштение за медиумите

Заедницата на Македонци од Канада го отфрла илегалниот и наметнат обидза менување на името на Република Македонија


„Владеење на правото, демократските принципи, човековите права и почитување на волјата на народот“ се вредностите според кои западните земји наводно се водат, но сепак тие брутално ги кршат овие вредности со процесот кој и го наметнаа на Република Македонија со цел да го сменат името, идентитетот и историјата на Македонија и на сите Македонци низ светот. Ова се однесува и на деловите на Македонија распарчени во 1913 година и поделени меѓу Србија/Југославија (сега независната Република Македонија), Бугарија, Грција и подоцна
Албанија.

Македонците нема да го толерираат бришењето на една цела етничка група со цел да се реализираат желбите на нашите угнетувачи и да се задоволат целите на западниот империјализам. Ниту една личност која тврди дека ги почитува човековите права не би смеела да го толерира ова.

Оттаму, заедницата на Македонци во Канада реши да:

- Ја осуди секоја употреба на илегалното и наметнато име „Северна Македонија“ и расистичкиот израз „Северни Македонци“ кога тие се употребуваат место Република Македонија и Македонците;
- Ја осудуваме употребата на осумкракото сонце на знамето кое беше креирано за да се задоволи нашиот најголем угнетувач - Грција. Ова знаме ќе биде отстрането од сите македонски цркви, објекти и од сите македонски настани во Канада;
- Ги осудуваме сите обиди да се смени името на Македонската Православна Црква, вклучително и актуелниот обид да се избрише зборот „Македонска“ и да се замени со „Охридска Архиепископија“;
- Ги прогласуваме сите претставници на илегалниот Заевистички режим за непожелни пред заедницата на Македонците во Канада;
- Бараме итна одбрана на името на Република Македонија и на македонскиот идентитет од страна на меѓународната заедница;
- Бараме сите македонски политичари веднаш да престанат со нивните отстапки пред нашите угнетувачи и
- Бараме македонските политичари да го спречат менувањето на македонското име.

Нема да прифатиме ништо друго освен почит за нашето вековно македонско име, идентитет, етничка припадност и историја, и нема да толерираме никаков обид за нивно поткопување. Нашето Име е Македонија.

Во моментот на издавање, потпишани (наведени по азбучен ред):

Андон Лазов Јанев, Ќосето
Баница добротворно здружеnие - (основано во 1911 година, Торонто)
Бесфина добротворно здружеnие
Герман добротворно здружеnие
Друштво Браќа Миладиновци
Здружение на македонските деца-бегалци од егејскиот дел на Македонија
Канадска македонска федерација
Леринско околиско македонско културно здружение во Канада
Македонска младинска мрежа - Мисисага
Македонска младинска мрежа - Торонто
Македонски академски совет
Македонски детски фонд за помош
Македонски социјален клуб Битола, Торонто
Македонското меѓународно движење за човекови права
Македонска православна црква Св. Климент Охридски, Торонто
Македонска Православна Црква Св. Димитрија Солунски, Маркам
Македонскиот православен манастир Св. Илија
Македонска Православна Црква Св. Наум, Хамилтон
Македонска православна црква Св. Недела, Ејџакс
Македонска православна црква Св. Никола, Виндзор
Мариово добротворно здружеnие
Организација Обединети Македонци во Канада
Патриотско Друштво Јане Сандански
Патриотско Друштво Никола Карев
Светски македонски конгрес - Канада
СНС Македониум - Торонто

Ќе ја ажурираме растечката листа, додека македонско-канадските организации продолжуваат да се пријавуваат. Нашето име е Македонија. Ние сме обединети во одбрана на името.

###


Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) ктивно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/OurNameIsMacedonia.