Macedonian Human Rights Movement International
Istoriska tuzhba protiv Evropskata Komisija - ne gi shtiti pravata na Makedoncite vo Bugarija
Соопштение за медиумите

Историска тужба против Европската Комисија - не ги штити правата на Македонците во Бугарија


Македонскиот Клуб за Етничка Толеранција од Благоевград (Горна Џумаја) поднесе тужба против Европската Комисија пред Судот на Правдата во Луксембург, за да ја принуди Бугарија да го регистрира клубот и со тоа да го заштити европското право на асоцијација и здружување. Тужбата е поттикната и организирана од НовАсном, Македонското Меѓународно Движење за Човекови Права, Светскиот Македонски Конгрес – Канада, Симон Поповски, Иљо Јанев и многу други од цел свет.

Со тужбата се бара од Судот на Правдата на Бугарија да и ги прекине сите исплати на финансии што доаѓаат од Кохезивниот Фонд во висина од 1.467 милијарди евра, се додека не го регистрира Македонскиот Клуб за Етничка Толеранција, чија регистрација беше одбиена само зошто е македонска организација.

Во 2022, горенаведените организации поднесоа претставка против Бугарија во Европската Комисија за непочитувањето на европското право, сметајќи дека Бугарија го крши членот 12 од Фундаменталните права на ЕУ кој е дел од Договорот на ЕУ. Европската Комисија се прогласи за ненадлежна за овој случај, сметајќи дека нема надлежност да врши мониторинг на малцинските права во членките на ЕУ како Бугарија.

Оваа одлука е неприфатлива - затоа, Македонскиот Клуб за Етничка Толеранција цени дека Европската Комисија го крши членот 317 од Договорот за Функционирање на ЕУ кој кажува дека Европската Комисија мора да врши мониторинг и ревизија на земјите членки за да спречи кршење на фундаменталните права на ЕУ.

Ова е прв правен процес внатре во Европската Унија кој се однесува на дискриминацијата врз Македонците во делови од ЕУ. Со оваа тужба, Европската Комисија е приморана да даде одговор до Судот на Правдата за кршењето на основните човекови права на Македонците во Бугарија. Адвокатскиот тим кој ја поднесе тужбата е:

SELARL CAMBACERES AVOCAT
Represented by Maître Bouziane BEHILLIL
Member of the Paris Bar
29 rue de Sèvres - 75006 Paris
T. 01.42.18.25.25 - Fax : 01.42.18.25.26
Toque D 1403
behillil@cambaceres-avocat.com


Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, instagram.com/MacedonianHumanRights #НашетоИмеЕМакедонија