Macedonian Human Rights Movement International
European Free Alliance logo

Европската Слободна Алијанса ја повика Европската Унија да ги заштити правата на македонското малцинство во Бугарија


Европската Слободна Алијанса

Гастајц, 20 јули 2021

Драга претседателке Вон дер Лејен, драг комесаре Рејндерс

Во име на Европската Слободна Алијанса и нашата партија - членка ОМО Илинден - Пирин, ви пишувам да изразам загриженост за положбата на македонското малцинство во Бугарија.

Долги години македонското малцинство е изложено на малтретирање од страна на државата, и му се негираат основните човекови права кои се загарантирани според законите на Европската Унија.

Регистрирањето на македонските организации честопати се блокира од страна на бугарската држава, а говорот на омраза и дискриминацијата против малцинството е сеприсутна.

Мора да се воспостави активен дијалог меѓу државата и претставниците на малцинството, со цел да се разрешат овие проблеми.

Правата на малцинствата се универзални и сите случаи на нивно кршење мора да се испитаат и да следи соодветна реакција.

Во име на македонското малцинство ве повикуваме да:

- Официјално го отворите прашањето на македонското малцинство со Бугарија.

- Да го вброите односот кон малцинствата и особено односот кон македонското малцинство во прашањата кои се предмет на набљудување во Бугарија.

- Да инсистирате од Бугарија да почне да ја применува Рамковната Конвенција кон сите малцинства, вклучително и кон македонското малцинство.

- Да ги испитате случаите на дискриминација и говор на омраза против Македонците.

- Да барате Бугарија без приговор да почне да ги спроведува пресудите на ЕСЧП.

Со почит

Лорена Лопез де Лакал

Претседател на Европската Слободна Алијанса