Macedonian Human Rights Movement International
Apel za poddrshka na Makedoncite od Pirinska Makedonija
Соопштение за медиумите

Апел за поддршка на Македонците од Пиринска Македонија


Погледнете ја видео објавата на Стојко Стојков, копретседателот на ОМО 'Илинден'-Пирин, во кое ги повикува Македонците од целиот свет да се обединат во одбрана на Македонците кои страдаат од зголемените бугарски напади, во обид да го избришат македонскиот етнички идентитет и човековите права.

За да помогнете и вие, контактирајте/донирајте преку ММДЧП на mhrmi.org/donations, преку Ицо Најдовски на facebook.com/ico.najdovskiperin или кај ОМО Илинден - Пирин на facebook.com/OMOIlindenPirin1998


Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, instagram.com/MacedonianHumanRights #НашетоИмеЕМакедонија