Macedonian Human Rights Movement International
Kazhete im na televiziite koi go prenesuvaat Evropskoto Prvenstvo deka nie sme Makedonci od Makedonija

Кажете им на телевизиите кои го пренесуваат Европското Првенство дека ние сме Македонци од Македонија


Посетете ја страницата https://mhrmi.org/act/eurocup за бргу и лесно да испратите порака до телевизиските куќи кои го пренесуваат Европското Првенство и до нивните новинари кои можеби не се добро информирани. Кажете им дека изразите „Северна Македонија“ и „Северномакедонци“ се крајно навредливи за нас и дека сите Македонци го отфрлаат принудното менување на нашето име, идентитет и историја. Кажете им дека ние сме МАКЕДОНЦИ од МАКЕДОНИЈА.

Одете на https://mhrmi.org/act/eurocup веднаш за да ја испратите следната порака:

Изразите „Северна Македонија“ и „Северномакедонци“ се крајно навредливи за Македонците

Добар ден. Ви пишуваме затоа што можеби не знаете дека изразите „Северна Македонија“ и „Северномакедонци“ се крајно навредливи за нас. Ние сме Македонци од Македонија. Било кој друг израз го негира нашето име и нашиот етнички идентитет. Принудното менување на името ни беше наметнато на незаконски начин - и покрај тоа што Македонците со огромно мнозинство го отфрлија на референдум. Режимот на Заев, помогнат од водачите на ЕУ и НАТО, ни го наметнува менувањето на името како нивна политичка одлука, за да ги задоволи своите „стратешки партнери“, Грција и Бугарија. Македонците издржаа векови на угнетување и обиди да се избрише нашето име, идентитет и постоење. Наметнатото име „Северна Македонија“ е уште една тактика за да се постигне оваа цел. Светот не разбра и престана да го користи изразот „БЈРМ“ (Бивша Југословенска Република Македонија) бидејќи и тоа беше крајно навредлив израз и бидејќи Македонците отсекогаш својата татковина си ја нарекуваат Македонија. Ова се однесува и на изразот „Северна Македонија“. Нашето име е Македонија и ние сме Македонци. Бараме од вас да го почитувате нашето право да имаме свое име и свој идентитет. Ви благодариме.