Macedonian Human Rights Movement International
Соопштение за медиумите
АМКЧП и ММДЧП го осудуваат предавството од страна на Европа во однос на ОМО "Илинден" - ПИРИН

Committee of Ministers Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) / Австралиско-Македонски комитет за човекови права (АМКЧП) - Соопштение за медиумите

Мелбурн, Австралија и Торонто, Канада - Австралиската македонскиот комитет за човекови права и македонски меѓународно движење за човекови права, има напишано во знак на протест до Советот на Европа по ужасната беше донесена одлука од страна на Комитетот на министри (COM - 1/12/09) во Стразбур, за да заврши на следење на извршувањето на 2005 година, одлуката на Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи Бугарија и на де-регистрација на ОМО "Илинден" ПИРИН.

На COM одлучи да го затвори случајот без да е потребно ре-регистрација на партијата. Ова беше направено без соодветно оправдување и тоа е за восхит, кога заедно со фактот дека Советот на Европа, комесарот за човекови права, Томас Хамарберг, како што неодамна во ноември минатата година, ја критикуваше Бугарија во однос на ова прашање многу (види извештајот на AMHRC website).

Тоа е срамота дека ова тело на Советот на Европа има ефект colluded со бугарските власти и понатаму да ја потисне, веќе на маргините. Фуко е поговорка, од постојано присуство на моќта во управувањето на сите интеракции, дали микро или макро, се покажа уште еднаш. Сепак, ние го најдете шокантен дека таа е тука изложени толку очигледно и crudely.

Духот на модерна Европа би требало да биде во врска со овозможување на исклучени да ги обликувате своите маргиналноста на начин што ја зголемува нивната слобода. Одлуката донесена во Стразбур од страна на Комитетот на министри одговорни за надгледување на целосна извршување судски решенија на Европскиот суд за човекови права, во пракса е-от за бугарски дискриминација за искористување на процесот на регистрација со цел точно да се идентификува своите 'цел' со цел да се повеќе силеџија тоа. Ко-претседател на ОМО, Стојко Стојков, ги информираше AMHRC / ММДЧП, ова, меѓу другото, беше јасно до COM во официјална комуникација од ОМО само неколку дена (27/11/09) пред COM е неправедна одлука. Стојков истакна дека ОМО има докажано во повеќе наврати на COM, "... неправилности во судската постапка, полицијата под притисок и заплашување на членовите на партија" во Бугарија. На ОМО комуникацијата со COM, исто така, пророчки објасни дека тоа ќе биде дискриминаторско по дел од COM да одлучи да заврши процесот на регистрација на ОМО, како тоа би се противречи на претходните постапки на дел од COM, "... која е надгледувана исходот на постапка иницирана од страна на апликантите [други гушеа малцинските партии] по судски решенија на судот да имаат свои партии регистрирани одново. "Embarrassingly за Европа, тоа беше од корист.

ОМО потврди дека нема да дозволат оваа пречка за да се запре нејзината работа. ОМО во моментов има две нови жалби пред Европскиот суд за човекови права. Во зависност од резултатите од овие случаи, ОМО можат да бидат во можност да се избегне здодевната процесот на регистрација на почетокот и уште еднаш. Ние, претставниците на AMHRC / ММДЧП, побарувачка што европските институции престане овој дискриминаторски "подигнување на бар 'за Македонците и да преземат итна акција за да јават на нееднаквост на COM одлука.

###

За сите оние кои што се заинтересирани да дадат свој придонес и да ги подржат човековите права и храбрата борба на ОМО "Илинден" - ПИРИН, посетете ги веб-сајтовите на АМКЧП и ММДЧП. Тоа се македонски невладини организации кои што обезбедувале (и сe уште обезбедуваат) техничка, логистичка и финансиска помош за ОМО "Илинден" - ПИРИН, уште од самото формирање на партијата во 1999 година.

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот
www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

Формиран во 1984, Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) работи на остварување на човековите права за Македонците и останатите угнетени малцинства. За повеќе информации, посетете ја страницата www.macedonianhr.org.au, или контактирајте го АМКЧП на телефон +61 3 9460 2910, или на е-маил: mail@macedonianhr.org.au.