Click to print


Соопштение за јавност на партијата на Македонците во Грција, „Виножито“:


Доста ни е од „кумови", Република Македонија си има име

17 јануари, 2018

После 25 цели години разговори и консултации, забележуваме во последно време избувнување на театарот на апсурдот во врска со прашањето на името на Република Македонија.

Би сакале да потсетиме дека проблем со името на соседната земја има исклучиво нашата држава, додека над 140 земји – членки на Обединетите Нации го имаат признаено.

Нагласуваме исто така, по кој знае кој пат, дека вистинскиот проблем на Грција не е името на Република Македонија кое и сложено е и целосно се разликува од грчкиот дел на Македонија, но и демократски е избрано од граѓаните преку референдум во 1991 година.

Проблемот е тврдоглавното негирање на нашата земја да ја прифати реалноста и постоењето на современата македонска нација. Со други зборови, постоењето на етничкото македонско малцинство кое и покраи силните обиди на грчката држава во последните 100 и повеќе години, продолжува и ќе продолжува да живее во дел од грчката територија.

Кога нашата држава ќе го надмине „Рубиконот“ го признае етничкото македонско малцинство и му ги даде сите права кои сочинуваат нераскинлив дел од европските придобивки, тогаш и само тогаш ќе успее да смени страница, да погледне напред и да почне да соработува со Република Македонија и другите соседни земји врз основа на взаемен почит и искреност.

Канцеларијата за односи со јавност на ЕСА - Виножито