Click to print

Македонско друштво „Илинден” - Tирана

Македонското друштво „Илинден“ - Тирана го осудува тврдењето на Друштвото за бугарско-албанско пријателство дека во Албанија живеат Бугари

8 февруари, 2017


Македонско друштво „Илинден“ - Тирана го осудува тврдењето на Друштвото за бугарско-албанско пријателство од Корча. Категорично ги негираме тврдењата на Друштвото за бугарско-албанско пријателство дека во Албанија живеат Бугари. Македонско друштво „Илинден“ - Тирана ги отфрла тврдењата Друштвото за бугарско-албанско пријателство од Корча, дека во Албанија има Бугари, како груб фалисфикат на историјата и вистината. Во територија на Република Албанија ниту имало ниту има Бугари, така било, така и ќе остане. Членовите на Друштвото за бугарско-албанско пријателство од Корча со земените бугарски пасоши се обидува да создава Бугари во Албанија кои ги нема.

Македонско друштво „Илинден” - Тиранa
Претседател: Никола Ѓурѓај


Македонско друштво „Илинден” - Тирана

Улица: „Михал Грамено” 183, Тирана
Tел: + 38971946391 + 355692401778
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com
Web: www.ilinden-tirana.com
Национална Комeрециална Банкa - Албанија
IBAN:AL1520511021289300CLOTCLALLY LEK
IBAN:AL4820511021289300CLOTCFEURA EUR
IBAN:AL8120511021289300CLOTCFUSDE USD
SWIFT:NCBAALTX