Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

ММДЧП - Соопштение за медиумите

Грчкиот расизам, подржан од државата, се појави и во Канада

5 мај, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Расизам Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада - Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) го осудува расизмот (подржан и од грчката држава) против етничките Македонци, дури и оние кои што се родени во Канада. Неодамна, грчкиот конзулат во Торонто јасно се произнесе дека ќе им служи на “гордите грчки државјани“, а не и луѓето од “Скопје“.1

Ник Гроздановски, канадски Македонец, се обиде да си го поврати бесправно одземениот имот во Грција. Неговата мајка, Јоана Гроздановска, починала во 2006 година и целиот свој имот го оставила на своите деца. Грчки граѓанин изготвил фалсификат тестамент и го присвоил целиот имот, а согласно грчките податоци, г-ѓа Гроздановски никогаш не била венчана, никогаш немала деца и сеуште е жива.

Семејството Гроздановски се обратило за помош во грчкиот конзулат во Торонто, но им било кажано дека сите документи во кои што е содржан зборот 'Македонија' ќе се смета како незаконски затоа што Грција одбива да го признае уставното име на Република Македонија.

Конзулатот побарал од семејството Гроздановски да си ги сменат изводите од матичната книга на родени и другите документи и на сите нив, наместо Македонија, да биде напишано БЈРМ (Бивша Југословенка Република Македонија). Без ваквите промени, Грција ќе одбие да ја признае смртта на г-ѓа Гроздановски и нема да го почитува нејзиниот тестамент.

Ваквиот чин на грчкиот конзулат следува после со децении водена евиденција за активностите на канадските Македонци и испраќање извештаи за нив до грчката влада, со намера да се изготвува озлогласената црна листа на непожелни граѓани. На канадските државјани кои што се активни во македонските организации им се одземени целиот имот и грчкото државјанство, а забранет им е и влез во земјата.

Поради бесмислениот проблем со името, покренат од Грција, Македонците во целиот свет се изложени на дискриминација. ММДЧП бара од меѓународната заедница да ја присили Грција веднаш да прекине со прогонување на етничките Македонци и конечно да го признае постоењето на македонското малцинство.

----------

1
Преименувајќи ги Македонците дека се од 'Скопје' (главниот град на Македонија), или во 'Скопјани' е крајно омаловажувачки термин користен од Грција со цел да го негира етничкиот идентитет на Македонците, предизвикувајќи опасни грчки кампањи, во минатото и сега, за етничко чистење и присилна асимилација на своето големо македонско малцинство.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting