Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
 
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
 
December 23, 2009
MHRMI and AMHRC Condemn Greece's Continued Blacklisting of Ethnic Macedonians
АМКЧП и ММДЧП го осудуваат продолжувањето на праксата етнички Македонци да се ставаат на црни листи

December 17, 2009
MHRMI and United Macedonians Contribute to Canadian Museum for Human Rights
ММДЧП и “Обединети Македонци“ го дадоа својот придонес за канадскиот музеј за човекови права

December 7, 2009
AMHRC/MHRMI Condemn European Betrayal of OMO “Ilinden” - PIRIN
АМКЧП и ММДЧП го осудуваат предавството од страна на Европа во однос на ОМО "Илинден" - ПИРИН

November 23, 2009
MHRMI Condemns Latest Greek Tactic in Name Dispute with Macedonia
ММДЧП ја осудува најновата грчка маневра во спорот околу името со Македонија

November 18, 2009
Formation of the “Krste Petkov Misirkov Foundation” in Greece
Основање на фондација „Крсте Петков Мисирков“ во Грција

November 15, 2009
AMRHC/MHRMI Congratulate EFA – Rainbow/Vinozhito On the Opening of Voden Office
АМКЧП и ММДЧП им честитаат на ЕСА-Виножито за отворањето на канцеларија во Воден

October 12, 2009
MHRMI Information Forum with Special Guests from Greek Helsinki Monitor and Minority Rights Group - Greece
Информативен форум на ММДЧП со специјални гости од Грчкиот хелсиншки монитор и Групата за малцински права во Грција

September 25, 2009
Yet Another UN Body Recommends that Greece Recognize the Rights of its Macedonian Minority

September 15, 2009
ECRI releases three new reports on racism

September 14, 2009
AMHRC and MHRMI Express Full Support for OMO "Ilinden" - PIRIN Protests in Strasbourg

August 25, 2009
Official State Visit to Canada by the Prime Minister of Macedonia Nikola Gruevski

July 22, 2009
MHRMI, AMHRC Welcome Upcoming United Nations Review on Greece’s Human Rights Record
ММДЧП и АМКЧП ја поздравуваат престојната контрола на архивите на грчките човекови права од страна на ОН

July 2, 2009
EFA-Rainbow (Vinozhito) and OMO "Ilinden" - PIRIN Thank MHRMI and AMHRC for Invaluable Support
Виножито и ОМО “Илинден“ - ПИРИН им се заблагодаруваат на ММДЧП и АМКЧП за нивната непроценлива подршка

June 28, 2009
Македонската Aлијанса очекува позитивни резултати на изборите во Албанија

June 24, 2009
“Hellenic Post” Sabbotages EFA-Rainbow (Vinozito) Recent Election Campaign

June 20, 2009
MHRMI and AMHRC Call on European Union to Reprimand Greece, Recognize Macedonia
ММДЧП и АМКЧП бараат од Европската Унија да ја казнат Грција и да ја признаат Македонија

June 16, 2009
AMHRC & MHRMI Report Support from Academic World for their Response to Prof. Miller
ММДЧП и АМКЧП добиваат подршка од светски академици за нивниот одговор до Професор Милер

June 12, 2009
Action Alert: MHRMI and AMHRC Protest "Macedonian Slav" Reference by the Associated Press
Акција: Протест на ММДЧП и АМКЧП до Асошиејтид Прес заради употреба на терминот “Македонски Словени“

June 9, 2009
A Response to Professor Stephen G. Miller

June 3, 2009
Greek neo-nazis interrupt promotion of Greek-Macedonian dictionary
Грчки неонацисти ја прекинаа промоцијата на грчко-македонскиот речник во Атина

May 25, 2009
Greek Plea to Barack Obama to Reverse Recognition of Macedonia - Based on 2,000 Year Old "Facts"
Грција го моли Барак Обама да го поништи признавањето на Македонија - врз основа на “факти“ од пред 2000 години

May 13, 2009
MHRMI Macedonian Human Rights Week, June 14-21, 2009
Недела на македонските човекови права на ММДЧП, 14-21 јуни, 2009

May 10, 2009
MHRMI and AMHRC Call on Macedonians Abroad to Report Discrimination by Greece
ММДЧП и АМКЧП ги повикуваат Македонците да известуваат за случаи на дискриминација од страна на Грција

May 5, 2009
Greece’s State-Sponsored Racism Re-Appears in Canada
Грчкиот расизам, подржан од државата, се појави и во Канада

April 26, 2009
First congress of the "Macedonian Party" in Albania
Прв конгрес на "Македонска партија" во Албанија

April 16, 2009
MEMOIR of a Visit to Australia by Macedonian Human Rights Activists from Egej and Pirin

March 31, 2009
Шест децении од крајот на Граѓанската војна во Грција

March 26, 2009
Преставници од “Виножито“ и ОМО “Илинден“ - ПИРИН во посета на Австралија

March 21, 2009
Македонските иселеници од Грција на црна листа

March 20, 2009
Blatant Greek Racism Broadcast on National Television
Бесрамен грчки расизам емитуван на националната телевизија

March 8, 2009
Canadian Defense Minister asks for change in NATO consensus on admitting new members
Канадскиот министер за одбрана Меккеј бара промена на концептот за прием на нови членки во НАТО

March 5, 2009
Greece should withdraw from dispute over existence of Macedonian minority - UN report
Грција да се откаже од оспорување на македонското малцинство, се препорачува во Извештај на ОН

March 2, 2009
MHRMI Letter Published in the Hill Times
Писмо на ММДЧП објавено во Хил Тајмс

March 2, 2009
MHRMI Condemns Attack on Minority Activist in Greece During Live Broadcast
ММДЧП го осудува нападот врз активист за малцински права во Грција за време на емисија во живо

February 28, 2009
MHRMI and AMHRC Call on US State Department to Correct its Misrepresentation of Macedonian Minority in Greece
ММДЧП и АМКЧП бараат од Стејт Департментот на САД да ги корегира погрешно користените термини за македонското малцинство во Грција

February 24, 2009
Интервју со Атанасиос Парисис: Европа мора да ја притисне Грција

February 19, 2009
Greece slammed for non-respect of minority rights
Грција повторно критикувана за непочитување на македонското малцинство

February 18, 2009
CMF Announces Scholarship Fund in Honour of MHRMI

February 15, 2009
Четири месеци затвор по снимање свадба во Леринско

February 15, 2009
Prime Minister Harper attends United Macedonians’ 50th Anniversary during Gotse Delchev Night
Канадскиот премиер Харпер гостин на “Обединети Македонци” на “Гоцевата вечер”

February 11, 2009
MHRMI, Macedonian Government to Increase Cooperation in Lobbying for Name Recognition, Human Rights
ММДЧП и македонската влада ќе ја интезивираат соработката во лобирањето за признавање на уставното име и за човековите права

February 9, 2009
Интервју со Димитри Иоану, член на Претседателството на Виножито

Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting