Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ММДЧП - Соопштение за медиумите

Годишен извештај на ММДЧП за 2008 година – Македонското малцинство во Грција

27 јануари, 2008

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Greece allows neo-Nazis Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада – Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) го објави својот Годишен извештај за 2008 година – Македонско малцинство во Грција, изложувајќи ја грчката систематска политика на принудна асимилација и прогонување на своето македонско малцинство.

“Грција жестоко го негира постоењето на било какви етнички малцинства на својата територија и се обидува да ги задуши сите повици кои што се однесуваат на човековите права. Самото спомнување на проблемот со македонското малцинство во Грција предизвикува бурни реакции кај грчките граѓани и политичари. Мнозинството од грчкиот општествен живот го подржува непризнавањето и дискриминацијата на своето македонско малцинство од страна на владата“, изјави Бил Николов, претседател на ММДЧП.

За да ја висите целосната верзија на извештајот, кликнете овде: http://www.mhrmi.org/news/2008/january27_e.asp

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. Нејзината главна цел е да се борат за сите основни човекови и национални права, вклучувајќи го правото за слобода на говор и здружување, и да ги подржат демократските начела за сите етнички Македонци и други обесправени народи. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting