Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ММДЧП - Соопштение за медиумите

ММДЧП го поздравува признавањето на уставното име на Македонија
од страна на Канада


20 септември, 2007

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Македонско меѓународно движење за човекови права - Соопштение за медиумите

Торонто, Канада – Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) и’ се заблагодарува на канадската влада за признавањето на уставното име на Република Македонија.

"Оваа одлука ќе придонесе за поголема стабилност во Република Македонија, во балканскиот регион и за македонските малцинства во соседните земји. Грција се спротивставува на името Македонија, како дел од нивната стратегија на неприфаќање и гонење на големото македонско малцинство во нивната земја. Канада уште еднаш ја докажа својата принципиелност во доменот на човековите права", изјави претседателот на ММДЧП, Бил Николов.
За повеќе информации во врска со ова прашање, погледнете го Годишниот извештај за 2006 година - Македонското малцинство во Грција, објавен од страна на ММДЧП: www.mhrmi.org/news/2006/april03_e.asp.

###

Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. Нејзината главна цел е да се борат за сите основни човекови и национални права, вклучувајќи го правото за слобода на говор и здружување, и да ги подржат демократските начела за сите етнички Македонци и други обесправени народи. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting